Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 
Sáng ngày 11/8/2022, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo. 

Về phía Trường Đại học Tân Trào có: TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường; các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng ủy và toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng là giảng viên, viên chức, người lao động trong Trường. 

Đại biểu dự Hội nghị 

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển Nhà trường trong giai đoạn tới. 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

Dự thảo báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm cho thấy, trong thời gian qua, Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc, các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Một số hoạt động nổi bật được báo cáo tại Hội nghị gồm: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác Xây dựng Đảng; Công tác lãnh đạo đoàn thể. 

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã đề ra một số công tác trọng tâm như: Tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả nội dung theo chương trình mục tiêu quốc gia đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh năm 2022; Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyển sinh liên thông hệ vừa học, vừa làm năm 2022; Thực hiện sản xuất các cây giống ra vườn ươm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh; Sản xuất 03 số trong Tạp chí Khoa học: Số ngành Nông Lâm nghiệp - Sinh học - Y & Dược; Khoa học Giáo dục và Số tiếng Anh; Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức, sinh viên Nhà trường; Triển khai và hoàn thành Kế hoạch Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Chú trọng phát triển đảng viên là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn cao và sinh viên ưu tú.

Đồng chí Phạm Mạnh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

Tiếp đó, đồng chí Khổng Chí Nguyện – UVBCH Đảng ủy - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường đã trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

 

Đ/c Khổng Chí Nguyện - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

Tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi, các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo, tập trung đánh giá những kết quả đạt được và các mặt còn hạn chế và giải pháp khắc phục. Trong đó, nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp thiết thực của đại diện các Chi bộ xung quanh vấn đề thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và đề xuất các giải pháp cụ thể tại các cơ sở để công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao hơn.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh và đề nghị Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế để đưa ra các biện pháp, giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2022; tiếp tục thực hiện các quan điểm, mục tiêu của Đảng để lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo hoạt động các đoàn thể cơ quan; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Khải Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thay mặt BTV Đảng uỷ Trường, đồng chí Nguyễn Khải Hoàn cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng như các ý kiến trao đổi tại Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khải Hoàn đề nghị các Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục lãnh đạo và tăng cường sự đoàn kết nội bộ, phối hợp trong đơn vị và giữa các đơn vị với nhau; cán bộ, viên chức, người lao động cần chủ động tích cực tìm hiểu các Van bản, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2022.