Khối thi đua Văn hóa-Xã hội tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
 
Chiều ngày 9/8/2022, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang (thường trực Khối ) chủ trì; Dự Hội nghị còn có đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện 9 cơ quan, đơn vị trực thuộc cụm thi đua; Trường Đại học Tân Trào có TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã bám sát, quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác Thi đua - Khen thưởng; thường xuyên quan tâm quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và của ngành; phát động các phong trào thi đua định kỳ, thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị. 

Chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách không ngừng phát triển các lĩnh vực: Văn hóa, Giáo dục đào tạo, y tế, lao động, giải quyết việc làm, truyền thông, phát thanh truyền hình, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, trong các phong trào thi đua thuộc Khối thi đua Văn hóa – Xã hội vẫn còn những tồn tại hạn chế xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra, trong đó phải kể đến như: Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị trong khối. 

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình ghi nhận những thành tích Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đạt được trong 6 tháng vừa qua. Đồng thời, trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị các đơn vị trong Khối cần thống nhất cách thức triển khai thực hiện, chủ động đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; đổi mới công tác khen thưởng gắn với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm. 

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường Đại học Tân Trào Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Tuyên Quang năm 2021. 

Đại diện Trường Đại học Tân Trào - TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh