Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Ngân bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Chuyên ngành Kế toán
 
Ngày 28/9/2022, Tại Học viện Tài Chính, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Ngân đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán với đề tài: "Hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang".

Dự buổi bảo vệ có đại biểu, lãnh đạo, các nhà khoa học Học viện Tài chính và các thành viên Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ; Đoàn Trường Đại học Tân Trào do TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn cùng các thành viên.

toàn cảnh buổi bảo vệ 

NCS Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện luận án dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều và PGS.TS Mai Ngọc Anh, Luận án đã đạt được những kết quả và có những đóng góp nhất định về mặt lý luận và thực tiễn như sau:

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: Luận án đã hệ thống, làm rõ và phát triển thêm lý luận về kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất. Luận án đã xác định được nội dung kế toán quản trị gắn với chức năng kiểm soát, đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị trong doanh nghiệp sản xuất theo quy trình kế toán quản trị.

Những đóng góp mới về mặt thực tiễn: Thông qua phương pháp nghiên cứu và những tài liệu kế toán thu thập được, luận án đã phân tích, khái quát thực trạng và đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, luận án đã đánh giá được những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong kế toán quản trị các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây chính là cơ sở để đưa ra các giải pháp và kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Giải pháp được đề xuất theo 2 nhóm: (1) Hoàn thiện kế toán quản trị phục vụ chức năng kiểm soát, đánh giá của nhà quản trị; (2) Hoàn thiện kế toán quản trị gắn với việc ra quyết định của nhà quản trị.

NCS Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi bảo vệ Luận án 

Hội đồng đánh giá Luận án là công trình khoa học nghiên cứu công phu, nghiêm túc với khối lượng công việc đã thực hiện rất lớn, có chất lượng tốt; các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Luận án có cấu trúc logic và hợp lý đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán theo quy chế đào tạo Tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện Tài chính. 

Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng bỏ phiếu với 7/7 phiếu nhất trí thông qua luận án của NCS Nguyễn Thị Kim Ngân. 

TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

tặng hoa chúc mừng Tân tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân