Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 29/7/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Hứa Đức Hội.

Đại hội chi bộ Trung tâm bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2022

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, ngày 18/03/2020, chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.