Danh sách công nhận học viên hoàn thành kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa XI năm 2021
 

 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm