Danh sách công nhận học viên hoàn thành kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa I năm 2022
 

 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm


TT TNTH & Chuyển giao KHCN

Hoạt động ngoại khóa