Tổng kết hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2015
 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) Bác nói: “ Nói phụ nữ là nói nửa phần xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”

Trên thế giới, ngày 18/12/1979, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc phê chuẩn, Việt Nam là một trong những Quốc gia đầu tiên ký tham gia Công ước vào ngày 29/7/1980 và được phê chuẩn vào ngày 27/11/1981. Từ nhiều năm nay, Đảng ta rất quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ nữ, nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ nữ đã được ban hành như: Nghị quyết 153/ NQ-TW năm 1967, Chỉ thị 64/ CT-TW năm 1984, Chỉ thị 37/CT-TW năm 1994, Nghị quyết 11 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quốc hội ban hành Luật Bình đẳng giới; Chính phủ và các cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành nhiều Nghị định, Quyết định, Chương trình, Đề án nhằm cụ thể hóa thực hiện Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Theo báo cáo phát triển con người năm 2011 của Liên hiệp quốc, Việt Nam có chỉ số bất bình đẳng giới xếp thứ 48/187 Quốc gia và vùng lãnh thổ (So với chỉ số phát triển con người xếp thứ hạng 128/187). Điều này cho thấy, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong việc thực hiện bình đẳng giới gắn với sự tiến bộ của phụ nữ trong những năm gần đây. Việt Nam cũng được Ngân hàng Thế giới đánh giá là Quốc gia có tốc độ thu hẹp khoảng cách về giới nhanh nhất trong 20 năm gần đây ở khu vực Đông Nam Á, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội…

Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trường Đại học Tân Trào đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, thông qua sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, vai trò tham mưu của các phòng, ban chức năng. Năm 2015, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ đã rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch đã đề ra.

Trường Đại học Tân Trào là đơn vị có lực lượng nữ cán bộ, giảng viên khá đông đảo với tổng số 202 người. Trong đó: Nữ đảng viên: 93 người (Chiếm tỷ lệ 46,0% nữ CB,GV); Nữ tham gia quản lý nhà trường: 02 chị (chiếm 50% Lãnh đạo trường); Cấp ủy: 06 người (Chiếm 40% cấp ủy trường); Lãnh đạo cấp khoa: 28 người.

Nữ cán bộ, giảng viên trường Đại học Tân Trào luôn nêu cao tinh thần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào chủ đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh";100% nữ cán bộ, giảng viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị; 100% chị em có lối sống lành mạnh, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Trường Đại học Tân Trào đang trong giai đoạn xây dựng một trường đại học vững về chất lượng, vì thế mỗi nữ CBGV đã tự ý thức được trách nhiệm của mình với nhiệm vụ chính trị của nhà trường từ đó có những hành động tích góp phần cực xây dựng nhà trường. Nữ cán bộ, giảng viên không ngừng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp dạy và học, khắc phục hoàn cảnh gia đình để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của chuyên môn nghiệp vụ: Phong trào học tập nâng cao trình độ được các chị em tích cực thực hiện, công tác chuyên môn có nhiều đổi mới đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học theo hệ thống tín chỉ. Công tác nghiên cứu khoa học được nâng lên về số lượng và chất lượng.   

Về công tác chuyên môn, 100% chị em thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tự học, tự bồi dưỡng, tham gia đầy đủ và có kết quả cao các đợt tập huấn chuyên môn. Công tác đổi mới phương pháp dạy học được quan tâm mạnh mẽ, chị em giảng viên nghiên cứu sâu và đưa vào ứng dụng các phương pháp dạy học theo hệ thống tín chỉ một cách hiệu quả nhất.

Đặc biệt, trong năm 2015 đến đầu năm 2016 cán bộ, giảng viên có học vị Tiến sĩ trong trường tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Nhà trường có 01 Phó Giáo sư và 18 Tiến sĩ (trong đó có 09 nữ Tiến sĩ). Luận án Tiến sĩ của các chị hầu hết được Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ tại các trường đánh giá xuất sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Tiêu biểu như: TS. Vũ Quỳnh Loan với Luận án “Thể thơ văn xuôi trong tiến trình thơ Việt Nam hiện đại”, TS. Nguyễn Thị Bích Hợp với luận án "Ẩn dụ ý niệm miền “đồ ăn” trong tiếng Việt", TS. Đoàn Thị Cúc với luận án “Phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm ở các trường Cao đẳng miền núi phía Bắc”, TS. Hà Mỹ Hạnh với luận án “Phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm khu vực miền núi phía Bắc trong đào tạo theo học chế tín chỉ”.

PGS.TS Nguyễn Bá Đức - HIệu trưởng Trường Đại học Tân Trào chúc mừng TS. Đoàn Thị Cúc

PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào chúc mừng TS. Nguyễn Thị Bích Hợp

 

Ngoài ra, Nhà trường còn có 58 cán bộ nữ đang học sau đại học, trong đó có 31 chị học nghiên cứu sinh; 32 chị chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường; 16 chị viết tài liệu tham khảo được Hội đồng khoa học và Đào tạo nhà trường nghiệm thu lưu hành nội bộ; trên 50 chị có bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong, ngoài nước và hội thảo khoa học chuyên ngành. Qua đó, trình độ, chất lượng nghiên cứu khoa học chung của Trường Đại học Tân Trào đã được nâng lên về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu của một trường đại học.

Trong năm 2015, nhiều chị em tham gia ôn luyện cho đội tuyển thi olympic các môn toán, lý, hóa các trường đại học, cao đẳng toàn quốc và đạt được nhiều thành tích cao: Môn toán có 01 giải nhì; môn Lý có 03 giải ba. Nhiều chị em nữ cán bộ giáo viên được cử làm trưởng các đoàn hướng dẫn học sinh – sinh viên đi thực tập sư phạm tại các trường phổ thông. Các nữ cán bộ giáo viên là chủ nhiệm lớp nhiệt tình, có trách nhiệm, thường xuyên quan tâm đến phong trào của lớp.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trong năm qua đã có nhiều hoạt động tập trung nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cấp lãnh đạo và cán bộ, giảng viên, lao động trong trường, lồng ghép việc tuyên truyền về tiến bộ của phụ nữ với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng định kiến giới với hình thức sân khấu hóa, mời sự tham gia trực tiếp của anh chị em vào các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11... đã để lại nhiều ấn tượng về các nội dung tuyên truyền. Cũng trong năm 2015, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trường phối hợp với Công đoàn trường đã tổ chức thành công Hội thi “Gia đình hoàn hảo”, đây là dịp để chị em nhìn lại thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình và để anh em thấu hiểu chị em, giúp nhau cùng xây dựng gia đình, đóng góp cho sự nghiệp chung của nhà trường.

Hội thi "Gia đình hoàn hảo"

Sau một năm hoạt động sôi nổi và đầy ý nghĩa, nữ cán bộ, giảng viên trường Đại học Tân Trào đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận: 20 nữ cán bộ đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và có 102 nữ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 01 chị được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”; 04 chị được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh; 194 chị được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Với tầm quan trọng của việc bình đẳng giới Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã sự nỗ lực thực hiện và đạt được kết quả nhất định trong thời gian qua. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường và sự ủng hộ, đồng thuận, gương mẫu thực hiện của cán bộ, giảng viên trong trường thì chắc chắn Đại học Tân Trào sẽ trở thành điểm sáng góp phần thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.