Nghiên cứu sinh Chu Thị Thùy Phương bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học
 
Ngày 30/8/2016 tại Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nghiên cứu sinh Chu Thị Thùy Phương đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học với đề tài “Lập luận trong hội thoại của nhân vật ( Qua tư liệu Văn xuôi Việt Nam, giai đoạn 1930 – 1945 )”

Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Phạm Văn Tình luận án đạt được một số đóng góp mới về khoa học:

Luận án cung cấp một số cứ liệu về đặc điểm của các phương tiện ngôn ngữ trong giao tiếp nói chung, trong lập luận nói riêng. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể góp phần phát triển nghệ thuật hùng biện.

Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng vào việc xây dựng, tăng cường kĩ năng giao tiếp hay phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy Ngữ dụng học, Ngôn ngữ học, Phân tích diễn ngôn..

Kết quả của luận án có thể được dùng để tham khảo cho giáo viên, học sinh trong việc phân tích nhân vật văn học nói riêng, phong cách nhà văn nói chung. Đồng thời, giúp cho việc rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, khả năng tư duy và lập luận bằng ngôn ngữ của học sinh trong nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh: 

TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường  Đại học Tân Trào chúc mừng Tân Tiến sĩ Chu Thị Thùy Phương 

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ chúc mừng Tân Tiến sĩ Chu Thị Thùy Phương