Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây