Đoàn Thanh niên Trường Đại học Tân Trào thực hiện Kế hoạch ''Ngày Chủ nhật xanh''
 
Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Thực hiện Kế hoạch "Ngày Chủ nhật xanh", ngày 06/11/2022, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Tân Trào (Chi đoàn Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tứ Quận, Chi bộ Thôn, các tổ chức chính trị - xã hội thôn Cây Nhãn đã tổ chức giúp đỡ gia đình thanh niên Đặng Thị Thanh ở thôn Cây Nhãn là hộ thanh niên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Tại buổi chương trình, các đoàn viên thanh niên Trường Đại học Tân Trào đã tiến hành dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ và trồng 20 cây Bưởi đường lá nhăn; tặng 02 xuất quà cho 02 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 500.000đ; quét dọn, phát cỏ và chăm sóc tuyến đường mẫu với chiều dài trên 3km tại thông Cây Nhãn.

Đoàn viên thanh niên trồng giống cây Bưởi đường lá nhăn cho gia đình thanh niên Đặng Thị Thanh 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tân Trào trao quà cho học sinh nghèo vượt khó 

Thông qua hoạt động tại cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; chia sẻ, đồng cảm, cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

CLB Truyền thông