Tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai phong trào sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018-2023
 
Sáng ngày 15/02/2023, Hội Sinh Viên Việt Nam - Trường Đại Học Tân Trào đã tổ chức chương trình "Tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai phong trào sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018-2023”.

Tham dự chương trình có Th.S Phạm Mạnh Hà – Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng tổ chức chính trị, Th.S Hoàng Anh Đào – Phó bí thư Đoàn trường.

Đại biểu dự chương trình

Tại chương trình, các bạn sinh viên đã được lắng nghe ý kiến đóng góp của ThS. Phạm Mạnh Hà – Trưởng Phòng Tổ chính trị và ThS. Hoàng Anh Đào - Phó Bí Thư Đoàn Trường Đại học Tân Trào. Những ý kiến đóng góp vô cùng thiết thực và ý nghĩa cho chương trình nói chung và các bạn "sinh viên 5 tốt"  nói riêng.

Ngoài ra chương trình còn nhận được những tâm sự, chia sẻ của các bạn sinh viên 5 tốt các cấp và đồng thời tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong triển khai phong trào sinh viên 5 tốt.

Qua chương trình “Tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai phong trào sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018 - 2023” đã giúp sinh viên thêm ý chí rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập, và tạo điều kiện cho sinh viên trau dồi tri thức, tác phong, kĩ năng, thái độ, tay nghề để từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường đại học Tân Trào. Tổng kết, đánh giá lại hiệu quả của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong giai đoạn vừa qua, định hướng phát triển cho phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong thời gian tới. Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong thời gian sắp tới. Trên tất cả, đó còn là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Đạo đức tốt – Học tập tốt – Thể lực tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt ”.