Hội nghị tập huấn Công tác tổ chức xây dựng Hội cho cán bộ chủ chốt năm học 2022-2023
 
Ngày 19/2/2023, tại hội trường H - Trường Đại học Tân Trào đã diễn ra Hội nghị tập huấn Công tác tổ chức xây dựng Hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt năm học 2022 - 2023. Chương trình do Hội Sinh viên trường tổ chức nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội Hội Sinh viên trường, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào sinh viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Nguyễn Thị Thùy nhấn mạnh: “Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào, vì vậy Hội nghị tập huấn cán bộ hội chủ chốt là hoạt động cần thiết nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ Hội chủ chốt, qua đó chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường và thực hiện tốt các hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên theo đúng chủ đề năm học. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội; tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào sinh viên”

Hội nghị tập huấn lần này gồm các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Kỹ năng đoàn kết, tập hợp sinh viên do các anh chị trong Hội đồng huấn luyện kỹ năng của Tỉnh Đoàn Tuyên Quang thực hiện.

Chuyên đề 2: Công tác tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp do đồng chí Nguyễn Thị Thùy, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên báo cáo.

Chuyên đề 3: Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Hội và phong trào sinh viên do đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường triển khai.

Hình ảnh tại buổi tập huấn

Đặc biệt, Hội nghị tập huấn Công tác tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp là hoạt động rất cần thiết, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường cho biết. Bên cạnh các nội dung, hướng dẫn tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ này, Ban Thư ký  Hội Sinh viên Việt Nam trường còn hướng dẫn tải ứng dụng App Sinh viên Việt Nam với nhiều chức năng, tiện ích hỗ trợ cán bộ Hội trong quá trình cập nhật các chủ trương, văn bản, hướng dẫn của Hội Sinh viên Việt Nam cấp trên.