Phỏng vấn tình nguyện viên chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2020
 
Nhằm tuyển chọn những tình nguyện viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn phục vụ cho chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2020, ngày 19/7/2020, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức phỏng vấn tuyển tình nguyện viên tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh năm 2020.

Sau buổi phỏng vấn, 82 trên tổng số 94 sinh viên đăng kí đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu về sức khỏe đã được chọn để tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh.

Thông qua việc phỏng vấn sẽ tuyển chọn được những tình nguyện viên năng động và nhiệt tình. Từ đó nâng cao được hiệu quả làm việc và đạt được kết quả cao trong chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh năm 2020.

Một số hình ảnh trong buổi phỏng vấn tình nguyện viên phục vụ chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2020:

SV Lại Minh Chiến – CLB Truyền thông