Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào tổ chức hoạt động hưởng ứng Lễ phát động Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ III - năm 2020
 
Thực hiện Thông báo số: 34 - TB/TWHSVV ngày 14/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức cho sinh viên tham gia hưởng ứng Lễ phát động Hội thi vào sáng 20/7/2020 tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Trường Đại học Trào.

Hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ III năm 2020 nhằm góp phần kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Hội của đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên. Tạo sân chơi bổ ích để cán bộ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Thông qua các hoạt động của hội thi thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu của công tác Hội và phong trào sinh viên, góp phần tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh các cán bộ hội xuất sắc.

Ảnh: Bàn Thị Hương Lan; Tin bài: Nguyễn Thị Thùy

Hội thảo quốc tế

Hội nghị - Hội thảo