Tuyển sinh Đại học chính quy ngành Điều dưỡng
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 288/TB-ĐHTTr

Tuyên Quang, ngày  17 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG, HỆ CHÍNH QUY

NĂM 2020

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2290/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường Đại học Tân Trào đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ Đại học.

Trường Đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy ngành Điều dưỡng năm 2020, như sau:

1)  Mã trường: TQU.

2) Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3) Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

4) Phương thức, thời gian, hình thức tuyển sinh:

4.1. Phương thức tuyển sinh

Phương thức 1: xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT (kết quả học tập năm lớp 12) thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Phương thức 2: xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Phương thức 3: xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả học tập trung học phổ thông (Điểm môn/trung bình cộng các môn sử dụng kết quả học tập lớp 12 trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 6,5 trở lên, điểm môn/trung bình cộng các môn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (thi THPT Quốc gia) lớn hơn hoặc bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định).

Phương thức 4: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý:

- Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển (theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm các môn thi của tổ hợp xét tuyển bằng nhau thì xét ưu tiên môn Sinh học đối với tổ hợp B00 và B08, C08, môn Hóa học đối với tổ hợp D07. Đối với các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, điểm môn xét ưu tiên bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

4.2. Thời gian tuyển sinh

- Đợt 1: nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 23/09/2020.

- Các đợt bổ sung: từ 08/10/2020 đến 30/12/2020.

4.3. Hồ sơ xét tuyển

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại Website: daihoctantrao.edu.vn).

+ Học bạ THPT (bản photo).

+ Giấy khai sinh (bản photo).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (với thí sinh xét tuyển theo phương thức 2 và 3).

+ Bản phôtô bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020).

+ 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

- Nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại: Phòng Đào tạo (phòng 211, nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km 6 - Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang.

4.4. Lệ phí

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

5. Tên ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp
môn xét tuyển

Điều dưỡng

7720301

1. Toán, Hóa, Sinh

1. B00

2. Toán, Văn, Sinh

2. B03

3. Toán, Hóa, Anh

3. D07

4. Văn, Hóa, Sinh

4. C08

 

Mọi chi tiết liên hệ: Tổ tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào. Điện thoại: 02073.892.012. Hotline: 0326.626.888.

Trân trọng./.