Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp đa dạng các chủ đề trong các buổi sinh hoạt lớp dành cho sinh viên
 
Chiều ngày 14/4/2021, Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp tổ chức sinh hoạt lớp cho sinh viên với rất nhiều chủ đề được đưa ra để thảo luận và chia sẻ.

Buổi sinh hoạt do giảng viên Nguyễn Thị Hồng Vân - Cố vấn học tập chủ trì. Tham dự buổi sinh hoạt có TS. Vi Xuân Học, Ths. Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó Trưởng Khoa cùng các giảng viên, sinh viên Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp.

 (Cố vấn học tập Nguyễn Thị Hồng Vân triển khai các nội dung sinh hoạt lớp tháng 4)

Trong khuân khổ buổi sinh hoạt lớp, giảng viên Nguyễn Thị Hồng Vân đã đưa ra các chủ đề để sinh viên học tập, thảo luận và hcia sẻ. Đây cũng là nhiệm vụ của các em sinh viên phải nghiêm túc thực hiện trong thời gian tới, như: Nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Trong đó cần đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong sinh viên; Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19; Sử dụng mạng xã hội một cách văn minh trong sinh viên; 100% sinh viên của Khoa tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Cũng tại buổi sinh hoạt TS. Vi Xuân Học đã triển khai thông tin cơ bản về công tác tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào đến các em sinh viên, để các em kịp thời tư vấn, hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh học sinh quan tâm đến các ngành nghề đào tạo của Nhà trường.

(TS. Vi Xuân Học, trưởng khoa Nông Lâm Ngư nghiệp trao đổi về công tác tuyển sinh)

Sau khi cố vấn học tập triển khai và cho thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm,  lãnh đạo Khoa, các giảng viên trong Khoa dành toàn bộ thời gian còn lại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của các em sinh viên trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường; từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp để khắc phục kịp thời.

(ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ, phó trưởng khoa Nông Lâm Ngư nghiệp trao đổi về những khó khăn vướng mắc cần khắc phục của các em sinh viên)

(Sinh viên chia sẻ tâm tư nguyện vọng trong buổi sinh hoạt lớp)

Buổi sinh hoạt lớp đã kết thúc trong không khí phấn khởi của các em sinh viên, trên tinh thần cởi mở, dân chủ; Qua đó những khó khăn trong quá trình sinh sống và học tập đã được các thầy cô tư vấn, giải đáp giúp đỡ kịp thời. Các em sinh viên cũng hy vọng trong thời gian tới Khoa sẽ tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt lớp có ý nghĩa như vậy./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin bài & ảnh: Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp