Kỷ yếu hội thảo khoa học ''Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới''
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây