Trường Đại học Tân Trào chung tay phòng chống dịch Covid -19
 
Trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid trong cả nước đang diễn ra hết sức phức tạp, có thêm nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng.

            Theo đó, thực hiện văn bản số 276/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc cho học sinh nghỉ học, phòng chống dịch COVID-19, nhằm bảo đảm an toàn, kiểm soát hiệu quả, không để dịch bùng phát trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Tân Trào đã ra thông báo số 28/TB – ĐHTTr  cho phép toàn thể Sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo dừng các hoạt động học tập, thi kết thúc học phần tại trường. Các khoa bố trí giảng dạy các học phần lý thuyết thông qua hình thức trực tuyến theo quy định. Đồng thời kéo dài thời gian nghỉ tết từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021. Bên cạnh đó Trường Phổ thông Tuyên Quang cũng ra thông báo cho học sinh các cấp Tiểu học, THCS,THPT được  nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021.

            Trong thời gian nghỉ học, Nhà trường yên cầu các Khoa, GVCN thường xuyên phối hợp xây dựng kế hoạch học trực tuyến, hướng dẫn học sinh tự ôn tập trong thời gian nghỉ học tại nhà. Đồng thời phối hợp với phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc  thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo Y tế; cập nhật thường xuyên về tình hình sức khỏe của học sinh hàng ngày.

            Bên cạnh đó Nhà trường còn thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với người làm việc tại các văn phòng: yêu cầu không tập trung đông người, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào cơ quan làm việc, sát khuẩn tay… đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền như treo pano, áp phích trong khuân viên nhà trường; đăng tải, chia sẻ các bài viết, banner tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid – 19. Mỗi một cán bộ, giảng viên sinh viên nhà trường cũng luôn có ý thức về việc tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin liên quan đến dịch bệnh, cùng người dân cả nước chung tay phòng chống nạn tin giả liên quan đến dịch bệnh trong cả nước.

Rửa tay sát khuẩn và đo nhiệt độ đối với người đến làm việc tại cơ quan

Tin bài: Thanh Bình; ảnh: Quốc Hoàn