Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm