Chỉ thị của UBND Tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm