Sinh viên ngành Nông nghiệp được săn đón từ khi chưa tốt nghiệp

Định kiến học ngành nông nghiệp việc làm sau này sẽ vất vả của nhiều thế hệ phụ huynh đã khiến con em của họ bỏ qua một ngành học tiềm năng, có nhiều cơ hội phát triển và mang lại thu nhập cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế nông nghiệp hiện nay.