Ngành giáo dục học mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Ngành Giáo dục học, Khoa Tâm lí – Giáo dục và Công tác xã hội Trường Đại học Tân Trào được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực về kỹ năng về giáo dục, tâm lý, quản lý và mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Thông tin tuyển sinh hai mã ngành mới: Dược học và Điều dưỡng của Trường Đại học Tân Trào

Trường Đại học Tân Trào đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt đề án mở hai mã ngành đào tạo mới, đó là ngành Dược học và Điều dưỡng trình độ Đại học hệ Chính quy, bắt đầu tuyển sinh từ năm 2020. Đây là hai mã ngành mới giúp cho người học có thêm cơ hội lựa chọn ngành nghề đào tạo.