Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến vào Trường Đại học Tân Trào

Việc điều chỉnh nguyện vọng này áp dụng với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến 3 lần trên hệ thống từ ngày 29/8 đến 17h00 ngày 5/9/2021.