Từ năm 2022, Trường Đại học Tân Trào là một trong số rất ít các Trường Đại học trong cả nước được phép tuyển sinh ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trường Đại học Tân Trào tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2022 (Đợt 2)

Căn cứ kết quả xét tuyển đợt 1, năm 2022 Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 đối với tất cả các ngành đào tạo.