Sư phạm Khoa học tự nhiên - Ngành học mới giàu tiềm năng phát triển trong tương lai

Là một trong những ngành mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng được đánh giá là ngành có nhiều tiềm năng phát triển, đó là ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên

Sư phạm Khoa học Tự nhiên - Ngành học mới đáp ứng sự thiếu hụt nguồn nhân lực thực hiện chương trình GDPT năm 2018

Từ năm 2022, Trường Đại học Tân Trào là một trong số rất ít các Trường Đại học trong cả nước được phép tuyển sinh ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018.