Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý
 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 27 và 28/6/2024. Trước và sau ngày thi, có nhiều mốc thời gian quan trọng mà thí sinh cần lưu ý

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 27 và 28/6/2024. Trước và sau ngày thi, có nhiều mốc thời gian quan trọng mà thí sinh cần lưu ý:📍

+ Chậm nhất 18/6, trả Giấy báo dự thi cho thí sinh; 📍

+ 8h ngày 17/7, Công bố kết quả thi; 📍

+ Chậm nhất 23/7, Gửi Giấy chứng nhận kết quả thi