Quy trình cấp lại bảng điểm
 

Quy trình cấp lại bảng điểm

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Phòng 302, Nhà A, Trường Đại học Tân Trào, Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (những trường hợp đặc biệt phải tra cứu hồ sơ do Hiệu trưởng quyết định).

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sinh viên nộp đơn (theo mẫu), xuất trình giấy tờ tùy thân tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng.

Bước 2: Chuyên viên Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng tiếp nhận đơn, làm lại bảng điểm cho sinh viên, trình lãnh đạo phòng.

Bước 3: Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền) ký xác nhận.

Bước 4: Chuyên viên của phòng trả kết quả cho sinh viên theo thời gian quy định.

Thành phần hồ sơ

- Đơn xin cấp lại bảng điểm (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ.

Lệ phí

50.000đ/1 bảng điểm

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

- Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 22/9/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Tân Trào.

- Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các yêu cầu điều kiện

Là học sinh, sinh viên đã học tập tại trường.

File đính kèm

Mẫu đơn xin cấp lại bảng điểm