Bế mạc Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2024
 
Ngày 13/4/2024, tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng đã diễn ra lễ Bế mạc và trao giải Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 30, năm 2024. Trường Đại học Tân Trào đạt 02 giải Khuyến khích môn Đại số và 01 giải Khuyến khích môn Giải tích. 

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2024 thu hút 699 người dự thi, tăng 10% so với năm 2023 và cao nhất trong lịch sử 30 năm của kỳ thi. 

Tham gia kỳ thi năm nay, đội tuyển Olympic Toán học Trường Đại học Tân Trào có 09 sinh viên. Kết quả đạt 02 gải Khuyến khích môn Đại số và 01 giải Khuyến khích môn Giải tích.

Đội tuyển Olympic Toán học sinh viên Trường Đại học Tân Trào tại Kỳ thi

Kỳ thi được Hội Toán học Việt Nam khởi xướng từ năm 1993, kỳ thi được tổ chức với mục đích thúc đẩy phong trào học tập Toán, phát hiện và định hướng nghiên cứu Toán học cho sinh viên giỏi của các trường đại học và học sinh các trường trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc. Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu, kết nối, góp phần thúc đẩy chất lượng đào tạo Toán học ngày một nâng cao hơn.