Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Khẩn trương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên
 
Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung năm học 2022 - 2023.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Khẩn trương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên ảnh 1

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa có báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội liên quan hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Liên quan đến việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, ông Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt danh mục và hướng dẫn các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 để sử dụng từ năm học 2022 - 2023; tổ chức kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa tại một số tỉnh, thành phố; tiếp tục triển khai bồi dưỡng giáo viên theo hình thức từ giáo viên cốt cán đến giáo viên đại trà.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã được tổ chức thành công, bảo đảm nghiêm túc, công bằng và an toàn, với tổng số thí sinh dự thi là 989.863, đạt tỷ lệ 98,75% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Đây cũng là năm đầu tiên thí sinh đang học lớp 12 thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.

 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết, đã ban hành chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục. Trong đó, chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể đối với giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục, các nhà xuất bản có sách giáo khoa đã được phê duyệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng.

Bên cạnh đó, không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập. Bộ trưởng khẳng định, thời gian tới sẽ tăng cường giám sát quá trình tuyển chọn tác giả, thực nghiệm sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định, đảm bảo chủ động về tiến độ chuẩn bị sách theo đúng lộ trình; lựa chọn chặt chẽ hơn các thành viên tham gia hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa…

Về tình trạng thừa thiếu giáo viên, Bộ trưởng cho biết, đã rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, tinh giản biên chế ngành giáo dục và khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, nhất là các tỉnh miền núi.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu giáo viên; đề xuất Chính phủ bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông theo lộ trình từ nay đến năm 2026.

Trên cơ sở đề xuất, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 - 2026, riêng năm 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Trên cơ sở đó, Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông.

Trong đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung năm học 2022 - 2023. Ngoài ra cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế; chỉ đạo sắp xếp các điểm trường một cách hợp lý, phù hợp…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thẩm tra, xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc, trong đó bao gồm các nội dung kiểm tra về việc thực hiện các quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ sở giáo dục đại học tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư...

“Kết quả, tất cả các đơn vị trực thuộc đều đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong đó bao quát được hầu hết các khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị, quy định chi tiết việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định; ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, trình Bộ xem xét, phê duyệt đề án sử dụng tài sản công cho thuê, liên doanh, liên kết…”, Bộ trưởng cho hay.

tienphong.vn