Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tân Trào tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021
 
Thực hiện Công văn số 291/CĐ ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang về việc vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021. Sáng ngày 15/7/2021, đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã tham gia hiến máu tình nguyện và hỗ trợ công tác hiến máu tại Nhà văn hóa Liên Đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang.


(Khám sức khỏe trước khi lấy máu)

Hiến máu nhân đạo là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp truyền thống trong phong trào xã hội nhân đạo của nước ta, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại “một người vì mọi người”. Thực hiện lời kêu gọi của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào đã phát động và được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giảng viên trong đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện vào ngày 15/7/2021 tại Nhà văn hóa Liên Đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chia sẻ một giọt máu là tăng một cơ hội sống cho những người đang cần máu, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.


(Đ/c Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tân Trào tham gia hiến máu tình nguyện)

Thông qua các đợt tham gia hiến máu nhân đạo, bên cạnh việc lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hoạt động hiến máu nhân đạo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị; qua đó còn góp phần tuyên truyền hình ảnh của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tân Trào không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, thương ái của dân tộc Việt Nam; là hành động giúp đỡ các bệnh nhân và gia đình của họ trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời cũng là tinh thần xung kích, vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ ,giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

Dưới đây là một số hình ảnh:


CLB Giọt hồng nhân ái Trường Đại hcoj Tân Trào tích cực tham gia trợ giúp Chương trình hiến máu