Nơi tôi trưởng thành!
 
Thật ấm lòng với những dòng cảm xúc của cựu sinh viên Phạm Vũ Quỳnh Loan - Lớp Đại học Sư phạm Toán - Lý K1, Khoa Khoa học cơ bản. Trên cả bằng khen, trên cả danh hiệu thi đua, đây mới chính là phần thưởng vô giá đối với các thầy cô của Trường Đại học Tân Trào trong sự nghiệp trồng người của mình.