Đại hội Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2022 – 2025
 
Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, ngày 10/8/2022, Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Dự Đại hội có toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú trực thuộc Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng.

Đại biểu dự Đại hội 

Tại Đại hội, các đại biểu đã lần lượt được nghe Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo tự kiểm điểm của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020– 2022; Các Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025; Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ.

Đại hội nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, Đại hội đã bầu đồng chí Đoàn Thị Phương Lý giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

Chi bộ tặng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Thị Phương Lý giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Kết thúc Đại hội, toàn thể Đảng viên của Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.