Hội thảo khoa học Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới
 
Sáng ngày 30/11/2023, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học:“Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới (lần 2)”.

Tham dự Hội thảo có đại diện Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh; giảng viên và sinh viên CLB Nghiên cứu trẻ Trường Đại học Tân Trào.

TS. Đoàn Thị Cúc - Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT - Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo

Hội thảo nhằm mục đích thảo luận về “Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang” và Sách chuyên khảo: “Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Tại hội thảo, đại biểu đã trình bày nhiều tham luận và thảo luận sôi nổi về chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Đại biểu trình bày tham luận và thảo luận tại Hội thảo

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học theo cách tiếp cận liên môn và thông qua thực hành, ứng dụng. Hình thức giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học; đề cao phong cách học tập sáng tạo, giúp người học không chỉ hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị mà còn biết cách mở rộng, ứng dụng kiến thức phù hợp với tình huống, hoàn cảnh thực tế. Hội thảo "Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới" sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của hình thức giáo dục STEM trong các trường học trên địa bàn tỉnh và truyền cảm hứng cho học sinh trong phát triển công nghệ và các ý tưởng mới; khuyến khích học sinh ứng dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống và linh hoạt ứng phó với những thách thức trong thế giới thực. Qua đó góp một phần tích cực và thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.