Khoa Văn hóa – Du lịch tổ chức đi thực tế các học phần kiến thức ngành quản lý văn hóa
 
Vừa qua, khoa Văn hóa – Du lịch tổ chức cho học viên lớp Quản lý Văn hóa TQU 2023 và sinh viên lớp Quản lý Văn hóa khóa 2022 – 2026 đi tham gia học tập thực tế các học phần kiến thức ngành tại địa phương, các địa điểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình

Thực hiện giảng dạy chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý Văn hóa cho học viên (HV) và sinh viên (SV) chuyên ngành Quản lý Văn hóa, bao gồm các học phần: Quản lý lễ hội & sự kiện, Quản lý các thiết chế văn hóa, Quản lý di sản văn hóa và Phát triển văn hóa cộng đồng. Sau phần  lý thuyết và các kiến thức cơ bản do Giảng viên phụ trách từng học phần cung cấp, các em phải tham gia thực tế tại cơ sở để làm bài tập, hoàn thành nội dung học tập của mội môn học.

Học phần Quản lý lễ hội & sự kiện: Nhận diện được điều kiện để hình thành các lễ hội, sự kiện tỉnh Ninh Bình, bao gồm: Tìm hiểu hoạt động quản lý, tổ chức những sự kiện và lễ hội đặc trưng của địa phương, học nắm được đặc điểm văn hóa của tỉnh Ninh Bình. Qua đó, HV, SV biết vận dụng kiến thức, cách thu thập dữ liệu trong chuyến học tập để làm báo cáo thực tế học phần và bổ trợ cho công việc sau này.

Học phần Quản lý các thiết chế văn hóa: Học phần này các em được trải nghiệm tại Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Cố đô Hoa Lư, và Làng văn hóa người Mường. Cùng những nội dung học tập của các học phần khác, việc trải nghiệm giúp người học biết cách tìm hiểu và phân tích dữ liệu về cách tổ chức và quản lý các thiết chế văn hóa thông qua bảo tàng, các tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển lãm trưng bày, công tác quản lý đình, đền, chùa... Qua đó biết vận dụng cơ sở lý luận của khoa học quản lý vào quá trình tổ chức, quản lý các thiết chế văn hóa phục vụ và đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân.

Học phần Quản lý di sản văn hóa: Từ các nội dung hoạt động học tập thực tế tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Cố đô Hoa Lư, và Làng văn hóa người Mường giúp người học nắm được cách phân loại và giá trị của hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh; Hiểu được quy trình tổ chức và quản lý di sản văn hóa của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Học phần Phát triển văn hóa cộng đồng: Làng Văn hóa cộng đồng của người Mường tại Mường Tua, Thổ Hà, Nho Quan, Ninh Bình là một địa điểm thực tế về mô hình phát triển Du lịch kết hợp với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của tộc người. Hoạt động thực tế giúp người học nắm được cơ cấu, đặc điểm của tổ chức văn hóa cộng đồng tộc; Nhận diện được những ưu điểm, nhược điểm trong phát triển văn hóa tộc người. Từ đó xây dựng, phát triển và quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Việc tổ chức thực tế kết hợp này giúp HV, SV có cơ hội trải nghiệm được nhiều địa điểm học tập; tích hợp được kiến thức cho nhiều học phần; biết cách tư duy logic, thực hiện kỹ năng thu thập tài liệu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bài xây dựng nội dung về di sản văn hóa, thiết chế văn hóa hay phát triển du lịch văn hóa cộng đồng cho từng hoạt động Văn hóa tại địa phương hoặc nơi công tác, ý kiến đề xuất,...

Sau chuyến thức tế, HV, SV đã có được những nhận thức rõ ràng về giá trị văn hóa. Nhiều ý kiến thể hiện được sự hiểu biết của mình về văn hóa các dân tộc tại cơ sở thực tế. Thông qua hoạt động này, các em cũng đã biết cách tương hỗ với nhau trong hoạt động nhóm, tương hỗ, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như cuộc sống trong suốt hành trình. Chuyến đi cũng là cơ hội để các SV, HV phát huy sở trường, năng khiếu của cá nhân – một kỹ năng không thể thiếu cho mỗi hoạt động tập thể.

Một số hình ảnh về chương trình thực tế các học phần kiên thức ngành của Giảng viên, sinh viên chuyên ngành Quản lý Văn hóa:

   GV, HV, SV Khoa Văn hóa – Du lịch thực tế tại Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang

GV, HV, SV Khoa Văn hóa – Du lịch thực tế tại Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang

GV, HV, SV Khoa Văn hóa – Du lịch thực tế tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

GV, HV, SV Khoa Văn hóa – Du lịch thực tế tại Cố đo Hoa Lư, Ninh Bình

GV, HV, SV Khoa Văn hóa – Du lịch thực tế tại Quần thể Nhà thờ Phát Diệm, Ninh Bình

GV, HV, SV Khoa Văn hóa – Du lịch thực tế tại Làng Du lịch Văn hóa cộng đồng Mường Tu, Thổ Hà, Nho Quan, Ninh Bình

Nguyễn Thị Thanh Thảo