Trường Đại học Tân Trào thực hiện tốt các chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên
 
Triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên, trên cơ sở các văn bản về chế độ, chính sách hiện hành, hàng năm Trường Đại học Tân Trào đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách với quy trình công khai, dân chủ, có kế hoạch, công bố rộng rãi, có thời gian để sinh viên chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và có ý kiến phản hồi, tổ chức hội đồng xét duyệt theo quy định kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sinh viên.

1. Đối với sinh viên học các ngành ngoài sư phạm

- Đối tượng sinh viên được miễn học phí theo quy định thuộc 1 trong các trường hợp:

+ Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Sinh viên khuyết tật;

+ Sinh viên từ 16 tuổi đến 22 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

+ Sinh viên hệ cử tuyển;

+ Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

+ Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (dân tộc thiểu số rất ít người gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu).

Rất nhiều sinh viên theo hoc tại Trường Đại học Tân Trào đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc, gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Tính riêng các năm học từ 2017 - 2018 đến 2020 - 2021, Nhà trường đã thực hiện miễn, giảm học phí cho tổng số 714 lượt sinh viên hệ chính quy, trong đó: 345 lượt SV được miễn 100%; 356 lượt SV được giảm 70%; 13 lượt SV được miễn 50%.

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Năm học 2022 - 2023, Nhà trường thực hiện miễn, giảm học phí cho 239 lượt sinh viên hệ chính quy, trong đó: 121 lượt SV được miễn 100%; 116 lượt SV được giảm 70%; 02 lượt SV được miễn 50%.

2. Đối với sinh viên học các ngành sư phạm

Đối tượng được hưởng là những sinh viên hệ chính quy học ngành sư phạm.

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã thực hiện miễn 100% học phí cho 100% sinh viên hệ chính quy học các ngành sư phạm.

Thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Năm học 2021 - 2022, Nhà trường có 479/516 sinh viên sư phạm, năm học 2022 - 2023 có 524/556 sinh viên sư phạm có đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt. Đối với những sinh viên này, Nhà trường không thu học phí.

Về vấn đề kinh phí cấp cho sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, Nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các Sở ngành và UBND tỉnh đang tích cực giúp đỡ tháo gỡ để sinh viên sớm nhận được chế độ hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Việc thực hiện tốt các chế độ chính sách góp phần giúp sinh viên an tâm học tập

Phòng Quản lý sinh viên