Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non tổ chức Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên trước khi đi thực tập năm học 2021 - 2022
 
Ngày 20/01/2022, Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên trước khi đi thực tập năm học 2021 - 2022.

Dự chương trình có Đại diện Hiệu trưởng một số trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn tỉnh; Đại diện cán bộ giảng viên Nhà trường cùng hơn 200 sinh viên của Khoa sẽ tham gia chương trình thực tập năm học 2021 - 2022. 

Đại biểu dự chương trình tập huấn 

Tại chương trình, sinh viên đã được nghe phân tích, đánh giá chuyên sâu về môn học và hoạt động giáo dục ở các trường tiểu học, mầm non; các thông tin về đổi mới phương pháp dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, ứng dụng các phương pháp giáo dục của nước ngoài trong dạy học nhằm đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ giáo dục & Đào tạo và đổi mới chương trình giáo dục mầm non năm 2021; Các thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, qua đó sinh viên có thể vận dụng và hoạt động thực hành nghề nghiệp trong thời gian thực tập và sau khi tốt nghiệp. 

Trong khuân khổ của chương trình, đại biểu, giảng viên và sinh viên cũng đã sôi nổi thảo luận các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục Tiểu học và mầm non để sinh viên tự tin hơn khi đi thực tập. 

Hình ảnh tại chương trình tập huấn 

Chương trình tập huấn đã góp phần cung cấp thêm cho sinh viên kiến thức, kỹ năng phân tích chương trình, thu thập tài liệu, tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh; đồng thời chuẩn bị cho sinh viên có một tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo trong thời gian thực tập tại các trường tiểu học và mầm non.

CLB Truyền thông