Trân trọng những công lao đóng góp của lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo lập những giá trị bền vững cho thế hệ đi sau. Với truyền thống đó, ngày 13/9/2021, Công đoàn bộ phận Thể dục - Thể thao & Văn hóa – Du lịch đã tổ chức buổi chia tay cô giáo Nguyễn Thị Thủy nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Buổi chia tay cũng là sự ghi nhận, cảm ơn đối với cô giáo Nguyễn Thị Thủy đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Trường Đại học Tân Trào.

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2014 - 2019

Được sự nhất trí của Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và thanh tra Giáo dục, sáng 18 tháng 12 năm 2013, Công đoàn phòng đã tiến hành Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Khoa Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật & Công nghệ tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2014-2019

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-CĐ ngày 28/11/2013 của Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Tân Trào về việc tổ chức Đại hội Công Đoàn trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2014 - 2019. Được sự nhất trí của Chi bộ khoa Khoa học Tự nhiên – KT & CN, 15h ngày 07 tháng 12 năm 2013, tại văn phòng khoa ...

Những đóng góp của Công đoàn Trường Cao đẳng Tuyên Quang cho phong trào thi đua sáng tạo giai đoạn 2007-2012

Là một đơn vị có lực lượng trí thức trình độ cao đông đảo nhất tỉnh, trong nhiều năm qua, Công đoàn trường Cao đẳng Tuyên Quang đã có những đóng góp không nhỏ cho phong trào thi đua sáng tạo do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang phát động.

Công đoàn Trường Cao đẳng Tuyên Quang trao giải Cuộc thi

Thực hiện kế hoạch số 155/KH-LĐLĐ ngày 30/3/2012 của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang và kế hoạch số 95/KH-CĐ ngày 5/4/2012 của Công đoàn Dân chính Đảng về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn tỉnh Tuyên Quang”, Ban chấp hành CĐCS Trường Cao đẳng ...

Trang 12345