Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
 
Chiều ngày 29/12/2022, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang; TS. Vũ Quỳnh Loan -  Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; đồng chí Lê Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường, Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận, đoàn viên xuất sắc được khen thưởng năm 2022 đại diện cho hơn 300 công đoàn viên, người lao động trong Nhà trường.

Tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Thu Hà đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong bản báo cáo đồng chí đã nêu rõ kết quả hoạt động của Công đoàn năm 2022 như: đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hoạt động chăm lo đời sống cho công đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho công đoàn viên và người lao động; phong trào thi đua yêu nước trong công đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn; phát triển công đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; công tác nữ công; công tác tài chính; hoạt động của Uỷ ban kiểm tra. Đồng thời đồng chí đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công đoàn.

Đồng chí Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ Trường Đại học Tân Trào báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị TS. Vũ Quỳnh Loan -  Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động và thành tích mà Công đoàn trường và công đoàn các cấp trong Trường đã đạt được trong năm 2022. Công đoàn trường đã nhận được sự hưởng ứng và tin tưởng của VCNLĐ, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong toàn thể VCNLĐ của Trường. TS. Vũ Quỳnh Loan mong muốn trong thời gian tới, Công đoàn trường sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong hỗ trợ, chăm lo đời sống VCNLĐ của Trường, tiếp tục có những đề xuất cải tiến các chính sách chăm lo đời sống VCNLĐ; bên cạnh đó có kế hoạch và triển khai các hoạt động công đoàn gắn với các chủ chương, chương trình lớn như: chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0; đổi mới sáng tạo trong dạy và học; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sâu rộng trong toàn thể VCNLĐ về các hoạt động của Trường, tạo sự hiểu biết và đồng thuận cao trong VCNLĐ của Trường.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao những phong trào và nội dung hoạt động của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào trong thời gian qua và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền của Đảng và các cấp; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống kịp thời động viên công đoàn viên và các gia đình công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác sơ kết tổng kết và kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2022; thường xuyên củng cố kiện toàn đổi mới các nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động để nâng cao đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ giảng dạy trong năm 2023. Đồng thời đồng chí trao đổi một số nhiệm vụ:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, tư tưởng, chính trị trong đoàn viên cán bộ, công nhân, lao động và thực hiện các chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp Uỷ đảng và tổ chức Công đoàn.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

- BCH Công đoàn trường chủ động phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước cho công đoàn viên, trọng tâm phong trào lao động giỏi, phong trào sáng tạo và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Với những kết quả đạt được trong năm học 2022, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào quyết định khen thưởng thưởng các  tập thể đạt danh hiệu "Công đoàn bộ phận xuất sắc", cá nhân đạt danh hiệu "Đoàn viên công đoàn xuất sắc" năm 2022.

 

 

 

Các tập thể đạt danh hiệu "Công đoàn bộ phận xuất sắc", cá nhân đạt danh hiệu "Đoàn viên công đoàn xuất sắc" năm 2022.

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ Trường tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ, giảng viên nghỉ hưu năm 2022

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ, giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong năm 2022

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Trường, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, với tinh thần “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, hy vọng, năm 2023 Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

TQU media