Công đoàn viên Trường Đại học Tân Trào tích cực tham gia cuộc thi ''Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp” trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam
 
Thực hiện Công văn số 751 ngày 14/4/2021 của Liên đoàn lao động tỉnh, Công Đoàn Trường Đại học Tân Trào đã vận động 100% đoàn viên, công nhân viên chức người lao động trong toàn trường tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp” trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam.

 Nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn Nhà trường trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Công đoàn Trường Đại học Tân Trào đã phát động 100% đoàn viên, công nhân viên chức người lao động trong toàn Trường hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” trên cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https://congdoanvietnam.org. Thời gian công đoàn viên tham gia từ ngày 03/5 đến 16/5/2021.

Cuộc thi là một trong các hoạt động cao điểm để tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức người lao động trong toàn Trường; vận động cử tri là đoàn viên, công nhân viên chức người lao động và gia đình đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất.


(Công đoàn viên, người lao động tích cực tham gia cuộc thi)

Tin bài và ảnh: Thanh Bình