Công đoàn Trường Đại học Tân Trào phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống của cán bộ, giảng viên, nhân viên
 
Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Trường Đại học Tân Trào đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, nhân viên thông qua việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động; đảm bảo quyền và lợi ích về chính trị, vật chất, tinh thần cho các công đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Pháp luật Lao động, Luật Công đoàn và các chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CBVCLĐ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”; Chương trình của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về "Nâng cao hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thiết thực chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động".  

Hàng năm, công đoàn tham gia cùng chính quyền xây dựng và chỉnh sửa các quy chế, quy định có liên quan đến cán bộ, viên chức, người lao động; chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị giải quyết kịp thời và đẩy đủ các chế độ, chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, xét khen thưởng thi đua cho đoàn viên…; nắm bắt tâm tư nguyện vọng và điều kiện sinh hoạt của đoàn viên, CBVCLĐ để kịp thời giải quyết và có kiến nghị, đề xuất biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi, hợp pháp cho đoàn viên CBVCLĐ.

Thực hiện tốt chế độ phục hồi sức khoẻ cho cán bộ công chức sau ốm đau, thai sản...; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức xét nghiệm miễn phí Tầm soát sớm ung thư gan, vú và phổi tế bào không nhỏ, do Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với công ty TNHH Medlatec Phú Thọ cho gần 100 đoàn viên, CBVCLĐ; thực hiện tốt công tác vận động cán bộ, đoàn viên, CBVCLĐ hưởng ứng các hoạt động xã hội tình nguyện, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ và đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, ngày Quốc tế lao động 1/5; động viên kịp thời các cháu là con cán bộ, đoàn viên có thành tích cao trong học tập nhân dịp 1/6 và Tết Trung thu và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động với những việc làm cụ thể, thiết thực.

 BCH Công đoàn trường thăm và tặng quà gia đình công đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Thảo - Con Liệt sỹ

CBVCLĐ Trường Đại học Tân Trào được tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Hoạt động Tết thiếu nhi cho con của CBVCLĐ được tổ chức hàng năm