Câu lạc bộ Truyền thông tổ chức Tập huấn kỹ năng truyền thông năm 2021
 
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của sinh viên về các kỹ năng truyền thông, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện các kỹ năng mềm cho sinh viên. Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2021, Câu lạc bộ truyền thông trực thuộc Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức buổi tập huấn kỹ năng truyền thông năm 2021.

Tham dự buổi tập huấn có ThS.Triệu Thị Kim Cúc - Chuyên viên Phòng Đào tạo, Cố vấn của Câu lạc bộ, cùng toàn thể các thành viên của Câu lạc bộ Truyền thông và các thành viên thuộc ban truyền thông của các Câu lạc bộ trực thuộc Hội sinh viên.

Tại buổi tập huấn, ThS. Triệu Thị Kim Cúc đã giới thiệu về các kỹ năng truyền thông, chia sẻ các kinh nghiệm truyền thông đúng cách, nêu ra phương pháp đưa tin hiệu quả, chính xác và hướng dẫn xây dựng công thức viết tin báo chí đảm bảo chất lượng.

ThS. Triệu Thị Kim Cúc giới thiệu về yêu cầu và hướng dẫn cách viết tin báo chí cho các sinh viên, cộng tác viên 

Tại buổi tập huấn, các bạn sinh viên đã được thực hành viết tin và được nhận xét, đánh giá một cách khách quan về tin bài của mình. 

Sinh viên thực hành viết tin và được nhận xét kết quả tại buổi tập huấn

Qua buổi tập huấn, tất cả thành viên đều hiểu rõ được vai trò và trách nhiệm chung của CLB. Đây cũng là dịp để các thành viên CLB rèn luyện và bổ sung thêm những kiến thức, kỹ năng mà bản thân còn thiếu, giúp hoàn thành tốt vai trò của bản thân nói riêng và CLB nói chung.

Mai Anh – Nguyễn Thương - CLB Truyền Thông