Chi đoàn Đại học sư phạm Toán K4 tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2022
 
Căn cứ Thông báo và Hướng dẫn của BCH Đoàn Trường Đại học Tân Trào về việc tổ chức Đại hội chi đoàn, được sự đồng ý nhất trí của BCH liên chi KHCB – VHDL – CTXH và BCH Đoàn trường, sáng ngày 30/12/2021, Chi đoàn Đại học Sư phạm Toán K4 long trọng tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2022.

Toàn cảnh Đại hội 

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2022 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2021 -2022.

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao với dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2022; Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí trong Ban Chấp hành gồm: đồng chí Tô Hải Yến giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, đồng chí Đỗ Thu Hiền giữ chức vụ Phó bí thư, đồng chí Phạm Vũ Hà Trang giữ chức vụ Ủy viên. 

Ban Chấp Chi đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2022 ra mắt Đại hội 

 

Đại học sư phạm Toán K4