Chương trình tình nguyện hè tại xã nông thôn năm 2022
 
Thực hiện chiến dịch "Mùa hè xanh" năm 2022, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 đang diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Tân Trào tham gia. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ngày 10/7/2022, hơn 20 đoàn viên thanh niên Nhà trường đã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy - Bí thư Đoàn trường cho biết, mục đích của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 là phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Trường đại học Tân Trào trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn, hội trong thanh niên và xã hội.

Tại chương trình, Đoàn thanh niên Trường đại học Tân Trào phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã Trung Môn, huyện Yên Sơn thực hiện khơi thông cỗng rãnh, vệ sinh quanh cảnh xanh sạch đẹp trên địa bàn xã. 

Hình ảnh đoàn viên thanh niên Nhà trường tại chương trình tình nguyện