Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 
Ngày 20 và 21 - 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại Đại hội, Tỉnh đoàn đã trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho Đoàn Trường Đại học Tân Trào.

Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng, sáng tạo, tự lực, tự cường, phát triển”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tuổi trẻ Đoàn khối quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra như: Hàng năm, xây dựng ít nhất 1 công trình thanh niên, trong nhiệm kỳ thành lập từ 5 tổ chức cơ sở Đoàn trong các doanh nghiệp trở lên, 100% cơ sở đoàn triển khai thực hiện tốt phong trào “4 nhất”, phong trào “Sáng tạo trẻ”, trong đó, có trên 80% cơ sở Đoàn có giải pháp sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, áp dụng; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới. Trong đó, Đoàn Trường Đại học Tân Trào có đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ đã được bầu vào Ban Thường vụ và BCH Đoàn khối nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho Đoàn Trường Đại học Tân Trào.

Hình ảnh tại Đại hội