Hành trình đỏ năm 2022
 
Ngày 21/7, Ban tổ chức Chương trình Hành trình đỏ Quốc gia phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên” năm 2022.

Đây là năm thứ 9 liên tục chương trình “Hành trình đỏ” được tổ chức tại Tuyên Quang. Năm nay, Ban tổ chức chương dự kiến sẽ tiếp nhận được hơn 500 đơn vị máu. 

Hành trình đỏ năm 2022 đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều tình nguyện viên trên toàn tỉnh tham gia, trong số đó có hơn 30 bạn tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên Trường Đại học Tân Trào. Tại chương trình, với phương châm “Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp” các bạn đoàn viên thanh niên Nhà trường đã rất tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, hiến máu tình nguyện, góp phần vào thành công chung của chương trình.

Sinh viên Trường Đại học Tân Trào tại buổi hiến máu tình nguyện 

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên; Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên Nhà trường có cơ hội để tham gia các hoạt động vì cộng đồng, làm việc có ích cho xã hội. Đồng thời, thông qua buổi tham gia hiến máu tình nguyện cũng giúp cho các bạn đoàn viên phát huy được tinh thần xung kích, năng động, thúc đẩy phong trào tình nguyện biết sẻ chia khó khăn, góp phần làm thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc hiến máu cứu người.