Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2022 - 2023 và triển khai công tác Đoàn - Hội năm học 2023 – 2024
 
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và Phong trào thanh niên năm học 2023 - 2024, chiều ngày 22/9/2023, BCH Đoàn Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2022 - 2023 và triển khai công tác Đoàn - Hội năm học 2023 - 2024. Chương trình nhằm mục đích tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được của các cá nhân, tập thể trong năm học vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trong năm học mới.

Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Vũ Quỳnh Loan - Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Thị Thùy - Bí thư Đoàn Thanh niên; ThS. Hoàng Anh Đào - Chủ tịch Hội Sinh viên cùng các đồng chí trong BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên trường, các đồng chí là Bí thư chi đoàn, lớp trưởng, chủ nhiệm các câu lạc bộ và các bạn sinh viên đại diện cho toàn thể sinh viên của Nhà trường. 

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết kết quả công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023.

Đ/c Nguyễn Thị Thùy - Bí thư Đoàn Thanh niên thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023

Để ghi nhận và kịp thời động viên các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học vừa qua, Đoàn trường đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023, sinh viên tiêu biểu trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022 - 2023.

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm, học 2022 - 2023

Tại Hội nghị, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên đã triển khai chương trình công tác Đoàn, Hội năm học 2023 – 2024. Các đồng chí có mặt trong Hội nghị đã phát huy cao tinh thần dân chủ, đóng góp những ý kiến thiết thực để nâng cao chất lượng các hoạt động sắp tới. Ý kiến đóng góp của các đồng chí tham gia đã giúp Đoàn, Hội đề ra phương hướng hoạt động cho năm học 2023 - 2024 được hoàn thiện hơn. 

Sinh viên trao đổi, đóng góp ý kiến phương hướng hoạt động công tác Đoàn - Hội năm học 2023 - 2024