Mô hình chủ nhiệm danh dự từ ý tưởng đến hiệu quả hoạt động
 
Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Sinh viên. Đặc biệt Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường đã có nhiều cuộc họp quan trọng tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tạo bước đột phá đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thanh niên trong tình hình mới. Xây dựng mô hình “Cựu chủ nhiệm CLB là Chủ nhiệm danh dự” là một trong những ý tưởng táo bạo mang tính đột phá. Năm học 2022 - 2023, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc làm thí điểm mô hình “Cựu chủ nhiệm Câu lạc bộ là Chủ nhiệm danh dự” nhằm tạo điều kiện để các bạn cựu chủ nhiệm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các Câu lạc bộ hoạt đông hiệu quả; những đơn vị cơ sở được chọn làm điểm triển khai thực hiện mô hình với chất lượng và hiệu quả hoạt động cao nhất.

Từ tháng 9 năm 2022 đến nay, Cựu chủ nhiệm đảm nhận “Chủ nhiệm danh dự”, với vai trò hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn sinh viên trong Câu lạc bộ; trong mỗi kỳ sinh hoạt thường lệ của Câu lạc bộ, Chủ nhiệm danh dự chuẩn bị nội dung về chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động câu lạc bộ; cùng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng Câu lạc bộ . Bằng kinh nghiệm, tinh thần nhiệt huyết và cống hiến của tuổi trẻ, nhiều Chủ nhiệm danh dự đã hỗ trợ, kết nối giúp đỡ các hội viên và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả

Anh Tạ Bá Vĩnh Bảo – Cựu Chủ nhiệm CLB tiếng Anh năm 2021 trực tiếp làm Chủ nhiệm danh dự Câu lạc bộ Tiếng Anh, anh đã phối hợp cùng các bạn sinh viên trong Câu lạc bộ Tiếng Anh triển khai sáng kiến nổi trội nhất của anh là tạo lập nhóm trên Zalo, Facebook để thành lập cộng đồng nói tiếng anh đã thu hút gần 200 sinh viên tham gia. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Tiếng anh cũng đã tham mưu cho Đoàn – Hội nhà trường tổ chức Cuộc thi Tiếng Anh I’m a Tantrao Uer và Liên hoan các Câu lạc bộ Tiếng Anh. Điều đó thể hiện được hiệu quả từ mô hình Chủ nhiệm danh dự.

Chị Dương Thị Kim Sáng – Cựu chủ nhiệm CLB Giọt hồng nhân ái năm 2021 trực tiếp làm chủ nhiệm danh dự CLB Giọt hồng nhân ái, Chị đã hỗ trợ, kết nối với Hội chữ thập đỏ tỉnh cùng các bạn sinh viên tổ chức các hoạt động hiến máu nhân đạo. Chia sẻ, tập huấn quá trình triển khai công tác tình nguyện và công tác hỗ trợ hiến máu. Nhờ đó, các hoạt động của Câu lạc bộ Giọt hồng nhân ái được đánh giá cao và đã nhận được bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã có thành tích trong hoạt động tình nguyện năm 2022.

Phải thừa nhận rằng: Từ ý tưởng ban đầu, mô hình “Chủ nhiệm danh dự” qua hơn nửa năm thực hiện thí điểm đã mang lại những thành công quan trọng. Mô hình đã làm đổi mới căn bản nội dung, phương thức sinh hoạt Câu lạc bộ. Mô hình cũng đã tạo dựng được sự kế thừa, đoàn kết hỗ trợ của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng và phong trào Hội.

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên