Sôi nổi hoạt động hỗ trợ, phát huy sinh viên 5 tốt sau tuyên dương năm học 2022 - 2023
 
Hỗ trợ, phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Hội và phong trào sinh viên, trong năm học 2022-2023, Ban Chấp Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát huy sinh viên 5 tốt sau tuyên dương, tiêu biểu như sau:

1. Liên chi hội Khoa Y – Dược

Năm học 2022 - 2023, Liên Chi hội Khoa Y – Dược có bạn vinh dự có bạn Hà Thu Hiền, lớp Đại học Điều dưỡng K1 sinh viên lớp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường. Hội Sinh viên Trường đã phát huy hết vai trò chủ đạo của mình trong việc tạo ra các hoạt động, môi trường để sinh viên phấn đấu, rèn luyện Phấn đấu đạt được các tiêu chí cao quý của danh hiệu “sinh viên 5 tốt ”. Hội Sinh viên Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động, đồng thời nội dung đảm bảo đa dạng, cụ thể, phù hợp, gắn kết với các đối tượng sinh viên như: Tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng sinh viên, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham gia chương trình “Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong”, “Hiến máu nhân đạo”, hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức đến trường,

Để hỗ trợ, phát huy gương Sinh viên năm tốt tiêu biểu sau tuyên dương, Hội Sinh viên trường đã tổ chức chương trình tổng kết thực hiện phong trào sinh viên 5 tốt, qua đó bạn đã tham gia chia sẻ kinh nghiệm phấn đấu thành công sinh viên 5 tốt các cấp. Đồng thời, Hội Sinh viên trường cũng đã liên hệ với Phòng khám Nha khoa Phương Nam giới thiệu bạn tham gia thực tập tại đây.

2. Liên chi hội Khoa Văn hóa du lịch và Công tác xã hội

Liên chi hội Khoa Văn hóa du lịch và Công tác xã hội có sinh viên Triệu Quang Linh, lớp Đại học Quản lý văn hóa K2 tiêu biểu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2022-2023. Trong năm học vừa qua, để hỗ trợ, phát huy gương Sinh viên năm tốt tiêu biểu sau tuyên dương, Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường đã tổ chức liên hệ với Công ty Du lịch Ngôi sao vàng Tuyên Quang và Công ty Giáo dục và Đào tạo phát triển kỹ năng sống Tuệ Minh  để bạn thực tập và hiện đang tham gia làm việc tại công ty.

3. Liên chi hội Khoa Kinh tế - Nông Lâm

Vinh dự là 1 trong Gương sinh viên 5 tốt cấp trường được tuyên dương năm 2022 - 2023, Trần Bảo Ngọc – Đại học Tiểu học K6 - gương tiêu biểu trong phong trào Đoàn- Hội nhà trường, Đoàn Hội nhà trường đã liên hệ giúp bạn thực tập tại Trung Tâm thí nghiệm thực hành và chuyển giao công nghệ, qua việc được tiếp cận với thực hành kế toán và hoạt động nhà mô tại trung tâm, Bảo Ngọc có cơ hội được tiếp cận trực tiếp với nghề nghiệp kế toán.

Việc giúp đỡ, hỗ trợ, phát huy cho sinh viên nói chung và gương Sinh viên năm tốt tiêu biểu nói riêng là hoạt động thiết thực, bổ ích giúp Sinh viên phát huy được khả năng của mình khi còn ở trên ghế nhà trường cũng như khi bước vào môi trường làm việc. Trong thời gian tới, Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh công tuyên truyền, triển khai, tổ chức xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường – Đây là môi trường thiết thực để các bạn sinh viên trên toàn tỉnh phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên