CLB ''Sinh viên 5 tốt'' Trường Đại học Tân Trào tổ chức sinh hoạt CLB định kỳ năm 2023
 
Ngày 27/5/2023, tại phòng học Hội trường tầng 2, nhà H, Trường Đại học Tân Trào, CLB “Sinh viên 5 tốt” tổ chức sinh hoạt CLB. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thùy – Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường.

Với chủ đề: “Triển khai mô hình 01 sinh viên năm tốt hỗ trợ 01 hoặc 02 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt”. Trong buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã có những ý kiến trao đổi rất thực tế, thiết thực và hiệu quả, từ đó đề ra cách thức thực hiện mô hình, góp phần thúc đẩy phong trào sinh viên 5 tốt trong thời gian tới.

Hình ảnh buổi sinh hoạt CLB

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, “Sinh viên 5 tốt” năm nay đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng….Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên 5 tốt có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.