Giảng viên Trường Đại học Tân Trào tham gia Hội thảo khoa học quốc tế Living lab: Giải quyết các vấn đề cộng đồng và đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học năm 2023 tại Hàn Quốc
 
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Yonsei (Hàn Quốc) và Trường Đại học Tân Trào, theo thư mời của Viện giảm nghèo và phát triển quốc tế (IPAID) thuộc Đại học Yonsei, đoàn công tác của Trường Đại học Tân Trào gồm TS. Đỗ Hải Yến - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, ThS. Hoàng Anh Đào - Giảng viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ThS. Nguyễn Thị Thùy - Giảng viên khoa Tâm lý giáo dục và công tác xã hội tham gia các hoạt động của Hội thảo quốc tế về Living lab: Giải quyết các vấn đề cộng đồng và đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học năm 2023 (2023 International conference on Living lab: Community Problems solving and Innovation in Higher Education tại thành phố Wonju, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc do IPAID tổ chức và chủ trì từ ngày 21 đến 25 tháng 8 năm 2023.

Đại biểu tham gia Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên và chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của 6 quốc gia: Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Trong chương trình Hội thảo, các thành viên tham gia sẽ báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động “Living lab” đã và đang thực hiện tại các trường đại học cũng như tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện các dự án “living lab” về giải quyết các vấn đề cộng đồng và đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Ngày 22/8/2023, các giảng viên của Trường Đại học Tân Trào đã trình bày báo cáo và tham gia các nội dung thảo luận của Hội thảo, được đơn vị chủ trì và các trường bạn đánh giá cao.

TS. Đỗ Hải Yến báo cáo tại Hội thảo với chủ đề: Chương trình trao đổi văn hóa cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Tân Trào (International Student cultural Exchange Program at Tan Trao University)

ThS. Hoàng Anh Đào báo cáo tại Hội thảo với chủ đề: Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học từ kinh nghiệm hợp tác giáo dục Living Lab giữa trường Đại học Tân Trao và trường Đại học Yonsei (Innovation of teaching methods in higher education: Experience in living lab educational cooperation between Tan Trao University and Yonsei University)

ThS. Nguyễn Thị Thùy báo cáo tại Hội thảo với chủ đề: Dự án Living lab giảm thiểu tảo hôn trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (reducing the rate of child marriage among ethnic minorities in Tuyen Quang Province)

Sự tham gia của giảng viên Trường Đại học Tân Trào tại Hội thảo lần này là một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Tân Trào và Viện Giảm nghèo và phát triển quốc tế- IPAID (Đại học Yonsei), mà còn tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác quốc tế với nhiều trường học lớn trong khu vực và thế giới cũng như không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các đối tác phát triển nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Chúc các giảng viên của Trường Đại học Tân Trào hoàn thành tốt các nội dung làm việc tiếp theo của Hội thảo, khẳng định vị thế của Trường Đại học Tân Trào trước bạn bè quốc tế.