Phỏng vấn giảng viên, sinh viên tham gia Dự án Living Lab
 
Trong 2 ngày 11,12/7/2023, các Giáo sư của tổ chức IPAID, Đại học Yonsei, Hàn Quốc đã tổ chức phỏng vấn các nhóm giảng viên và sinh viên của Nhà trường sẽ tham gia Dự án Living Lab.

Dự án Living Lab là dự án hợp tác giáo dục quốc tế giữa Đại học Yonsei và các trường đại học đối tác dựa trên hoạt động “phòng thí nghiđô thị” - Living Lab (LL.)  

Dự án này được thực hiện trong hai giai đoạn: Giai đoạn đầu, mỗi bên quyết định chọn một môn học và tiến hành các hoạt động Living Lab trong khoá học đó. Giáo sư, giảng viên hai bên thường xuyên gặp nhau qua online hoặc qua e-mail để trao đổi và chia sẻ tiến độ học tập của đôi bên. Các Giáo sư của Đại học Yonsei có thể đến thăm các trường đại học đối tác và quan sát các lớp học ở đó; Giai đoạn thứ hai, phát triển những kinh nghiệm có được từ giai đoạn 1, hai bên sẽ tiến hành mở một lớp học chung và cùng nhau tham gia lớp học đó. Trong lớp học này cũng sẽ thực hành các hoạt động Living Lab. 

Trước đó, có 4 dự án của nhóm giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tân Trào thực hiện đã được các Giáo sư của tổ chức IPAID, Đại học Yonsei, Hàn Quốc  xem xét và đánh giá có tính khả thi cao. 

Tại buổi phỏng vấn, các Giáo sư của tổ chức IPAID, Đại học Yonsei, Hàn Quốc  đã trao đổi với các nhóm giảng viên, sinh viên về các nội dung như: Lịch trình, cách thức thực hiện dự án một cách cụ thể. 

Hình ảnh phỏng vấn các nhóm sinh viên

Thông qua dự án Living Lab, học sinh, sinh viên có thể hiểu tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề từ cấp độ địa phương, trong đó các vấn đề toàn cầu được giải quyết tại chính địa phương của mình. Học sinh đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện khu vực của mình và từ đó hiểu thêm được người dân ở các nước khác và khu vực khác có thể đưa ra các giải pháp khác nhau như thế nào cho các vấn đề toàn cầu.